องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtadyai.go.th
 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.)
ข้อมูลทั้งหมด 56 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 [ 1 ก.พ. 2563 ]96
42 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 [ 1 ม.ค. 2563 ]95
43 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนพฤษจิกายน พ.ศ. 2562 [ 1 ธ.ค. 2562 ]92
44 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 [ 1 พ.ย. 2562 ]96
45 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]93
46 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 [ 1 ก.ย. 2562 ]95
47 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 [ 1 ส.ค. 2562 ]90
48 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 [ 1 ก.ค. 2562 ]90
49 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 [ 1 มิ.ย. 2562 ]87
50 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2562 [ 2 พ.ค. 2562 ]91
51 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 [ 1 เม.ย. 2562 ]85
52 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 [ 1 มี.ค. 2562 ]91
53 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2562 [ 1 ก.พ. 2562 ]87
54 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 [ 2 ม.ค. 2562 ]92
55 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2561 [ 1 ธ.ค. 2561 ]90
56 สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 [ 1 พ.ย. 2561 ]90
 
|1|2หน้า 3