องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtadyai.go.th
 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.)


สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ. 2563

    รายละเอียดข่าว

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ. 2563

    เอกสารประกอบ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ. 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ก.พ. 2563
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง