องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtadyai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 67 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุรทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากกรมธนารักษ์ 2566-2569 [ 19 ม.ค. 2566 ]0
2 ประกาศการออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 19 ม.ค. 2566 ]0
3 ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 12 ม.ค. 2566 ]17
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกการสรรหา และเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง [ 6 ม.ค. 2566 ]9
5 ประกาศการชำระค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ประจำปี 2566 [ 26 ธ.ค. 2565 ]0
6 ประกาศให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี2566 [ 21 ธ.ค. 2565 ]0
7 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 14 ธ.ค. 2565 ]28
8 การสำรวจความสำรวจพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพให้บรอการของ อบต.หนองตาดใหญ่ อ.สีดา จ.นครราชสีมา [ 29 พ.ย. 2565 ]10
9 ประกาศการกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 [ 29 พ.ย. 2565 ]0
10 ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 21 ก.ค. 2565 ]99
11 รายชื่อผู้มีสอทธิเข้ารับคัดเลือกการสรรหา และเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 18 ก.ค. 2565 ]105
12 ขอเชิญประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี [ 1 ก.ค. 2565 ]14
13 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 22 มิ.ย. 2565 ]102
14 รายงานการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 9 มิ.ย. 2565 ]116
15 ประกาศมาตราป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 9 มิ.ย. 2565 ]115
16 สรุปการประเมินความพึงพอใจในให้บริการของประชาชน 2564 [ 8 มิ.ย. 2565 ]70
17 การติดป้ายโฆษนาประชาสัมพันธ์ [ 8 มิ.ย. 2565 ]64
18 โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ [ 8 มิ.ย. 2565 ]97
19 ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 8 มิ.ย. 2565 ]57
20 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วน่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสในการป้องกันการทุจริต [ 8 มิ.ย. 2565 ]65
 
หน้า 1|2|3|4