องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtadyai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 79 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม พ.ศ. 2566 [ 21 มี.ค. 2567 ]2
2 ประกาศให้ผู้ประกอบการหรือนายหน้ารถเกี่ยวข้าว รถนวดข้าว ในเขตอบต.หนองตาดใหญ่ ยื่นแบบคำขอรับใบอนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ 2567 [ 25 ต.ค. 2566 ]15
3 ขออนุมัติออกบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพฯ ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 25 ต.ค. 2566 ]3
4 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตและจัดเก็บค่าธรรมเนียมฯ ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 25 ต.ค. 2566 ]3
5 ประชาสัมพันธ์ขอความอนุเคราะห์การจัดเก็บค่าธรรมเนียมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (รถเกี่ยวข้าวหรือนวดข้าว) ประจำปีงบประมาณ2567 [ 25 ต.ค. 2566 ]3
6 ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ พ.ศ. 2566(มาตรา 10) [ 5 ต.ค. 2566 ]18
7 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2566 [ 6 ก.ย. 2566 ]29
8 นายธีรพงษ์ แสนศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ ร่วมกับคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ร่วมรณรงค์ ต่อต้านการทุจริต พร้อมประกาศเจตนารมย์ ไม่รับของกำนัล No Gift Policy [ 21 เม.ย. 2566 ]56
9 โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]24
10 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุรทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากกรมธนารักษ์ 2566-2569 [ 19 ม.ค. 2566 ]38
11 ประกาศการออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 19 ม.ค. 2566 ]42
12 ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 12 ม.ค. 2566 ]52
13 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกการสรรหา และเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง [ 6 ม.ค. 2566 ]44
14 ประกาศการชำระค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ประจำปี 2566 [ 26 ธ.ค. 2565 ]26
15 ประกาศให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี2566 [ 21 ธ.ค. 2565 ]30
16 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 14 ธ.ค. 2565 ]56
17 รายงานการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ 2565 [ 30 พ.ย. 2565 ]23
18 การสำรวจความสำรวจพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพให้บรอการของ อบต.หนองตาดใหญ่ อ.สีดา จ.นครราชสีมา [ 29 พ.ย. 2565 ]34
19 ประกาศการกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 [ 29 พ.ย. 2565 ]25
20 ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย [ 3 ต.ค. 2565 ]22
 
หน้า 1|2|3|4