องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtadyai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 53 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 22 มิ.ย. 2565 ]1
2 รายงานการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 9 มิ.ย. 2565 ]5
3 ประกาศมาตราป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 9 มิ.ย. 2565 ]5
4 สรุปการประเมินความพึงพอใจในให้บริการของประชาชน 2564 [ 8 มิ.ย. 2565 ]10
5 การติดป้ายโฆษนาประชาสัมพันธ์ [ 8 มิ.ย. 2565 ]7
6 โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ [ 8 มิ.ย. 2565 ]7
7 ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 8 มิ.ย. 2565 ]5
8 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วน่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสในการป้องกันการทุจริต [ 8 มิ.ย. 2565 ]6
9 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ [ 1 มิ.ย. 2565 ]4
10 ประกาสนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่( No Gift Polycy) [ 30 พ.ค. 2565 ]7
11 ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ ภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 [ 20 เม.ย. 2565 ]26
12 ประกาศการออกให้บริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]18
13 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ประจำปี 2564 [ 8 ก.พ. 2565 ]51
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา [ 26 ม.ค. 2565 ]58
15 โครงการกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างประชาธิปไตยในชุมชน [ 19 พ.ย. 2564 ]82
16 จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดำ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี พ.ศ.2563 [ 30 ต.ค. 2564 ]84
17 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล [ 6 ต.ค. 2564 ]84
18 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 6 ต.ค. 2564 ]79
19 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล [ 6 ต.ค. 2564 ]75
20 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ [ 1 ต.ค. 2564 ]66
 
หน้า 1|2|3