องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtadyai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 68 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 นายธีรพงษ์ แสนศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ ร่วมกับคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ร่วมรณรงค์ ต่อต้านการทุจริต พร้อมประกาศเจตนารมย์ ไม่รับของกำนัล No Gift Policy [ 21 เม.ย. 2566 ]20
2 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุรทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากกรมธนารักษ์ 2566-2569 [ 19 ม.ค. 2566 ]9
3 ประกาศการออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 19 ม.ค. 2566 ]11
4 ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 12 ม.ค. 2566 ]25
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกการสรรหา และเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง [ 6 ม.ค. 2566 ]17
6 ประกาศการชำระค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ประจำปี 2566 [ 26 ธ.ค. 2565 ]3
7 ประกาศให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี2566 [ 21 ธ.ค. 2565 ]4
8 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 14 ธ.ค. 2565 ]30
9 การสำรวจความสำรวจพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพให้บรอการของ อบต.หนองตาดใหญ่ อ.สีดา จ.นครราชสีมา [ 29 พ.ย. 2565 ]13
10 ประกาศการกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 [ 29 พ.ย. 2565 ]3
11 ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 21 ก.ค. 2565 ]103
12 รายชื่อผู้มีสอทธิเข้ารับคัดเลือกการสรรหา และเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 18 ก.ค. 2565 ]110
13 ขอเชิญประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี [ 1 ก.ค. 2565 ]17
14 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 22 มิ.ย. 2565 ]107
15 รายงานการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 9 มิ.ย. 2565 ]127
16 ประกาศมาตราป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 9 มิ.ย. 2565 ]126
17 สรุปการประเมินความพึงพอใจในให้บริการของประชาชน 2564 [ 8 มิ.ย. 2565 ]72
18 การติดป้ายโฆษนาประชาสัมพันธ์ [ 8 มิ.ย. 2565 ]69
19 โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ [ 8 มิ.ย. 2565 ]108
20 ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 8 มิ.ย. 2565 ]60
 
หน้า 1|2|3|4