องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtadyai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


นายธีรพงษ์ แสนศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ ร่วมกับคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ร่วมรณรงค์ ต่อต้านการทุจริต พร้อมประกาศเจตนารมย์ ไม่รับของกำนัล No Gift Policy

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

นายธีรพงษ์ แสนศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ ร่วมกับคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ร่วมรณรงค์ ต่อต้านการทุจริต พร้อมประกาศเจตนารมย์ ไม่รับของกำนัล No Gift Policy
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ