องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtadyai.go.th

 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.)


สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2562

    รายละเอียดข่าว

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2562

    เอกสารประกอบ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ก.พ. 2562
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง