องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtadyai.go.th
 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.)


สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

    รายละเอียดข่าว

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

    เอกสารประกอบ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 ม.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง