องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtadyai.go.th

 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.)


สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

    รายละเอียดข่าว

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

    เอกสารประกอบ

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 พ.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง