องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtadyai.go.th
 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.)
ข้อมูลทั้งหมด 56 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 [ 5 ต.ค. 2564 ]114
22 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 [ 1 ก.ย. 2564 ]112
23 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 [ 1 ส.ค. 2564 ]116
24 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 [ 1 ก.ค. 2564 ]118
25 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 [ 1 มิ.ย. 2564 ]110
26 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 [ 2 พ.ค. 2564 ]160
27 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]116
28 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]116
29 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]114
30 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 [ 2 ม.ค. 2564 ]121
31 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 [ 1 ธ.ค. 2563 ]120
32 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 [ 1 พ.ย. 2563 ]120
33 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]116
34 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 [ 1 ก.ย. 2563 ]111
35 สรุปผลการด่าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 [ 1 ส.ค. 2563 ]115
36 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]113
37 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]113
38 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 [ 2 พ.ค. 2563 ]106
39 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]103
40 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 [ 1 มี.ค. 2563 ]100
 
|1หน้า 2|3