องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtadyai.go.th
 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.)
ข้อมูลทั้งหมด 59 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2566 [ 14 ก.ย. 2566 ]1
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2566 [ 15 ส.ค. 2566 ]1
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2566 [ 15 ส.ค. 2566 ]1
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2566 [ 7 มิ.ย. 2566 ]2
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2566 [ 7 มิ.ย. 2566 ]1
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2566 [ 7 มิ.ย. 2566 ]1
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2566 [ 21 มี.ค. 2566 ]5
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 21 มี.ค. 2566 ]7
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565 [ 16 มี.ค. 2566 ]3
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565 [ 16 มี.ค. 2566 ]4
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565 [ 16 มี.ค. 2566 ]6
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565 [ 20 ต.ค. 2565 ]29
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565 [ 20 ต.ค. 2565 ]30
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565 [ 20 ต.ค. 2565 ]28
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565 [ 20 ต.ค. 2565 ]27
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565 [ 20 ต.ค. 2565 ]24
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565 [ 10 พ.ค. 2565 ]72
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565 [ 19 เม.ย. 2565 ]82
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565 [ 21 มี.ค. 2565 ]89
20 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565 [ 21 มี.ค. 2565 ]88
 
หน้า 1|2|3