องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtadyai.go.th

 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.)
ข้อมูลทั้งหมด 69 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือนมิถุนายน 2567 [ 1 ก.ค. 2567 ]2
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2567 [ 6 มิ.ย. 2567 ]3
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2567 [ 6 มิ.ย. 2567 ]1
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2567 [ 5 เม.ย. 2567 ]10
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2567 [ 5 มี.ค. 2567 ]9
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2567 [ 6 ก.พ. 2567 ]20
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2566 [ 10 ม.ค. 2567 ]19
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2566 [ 7 ธ.ค. 2566 ]20
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2566 [ 20 พ.ย. 2566 ]19
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2566 [ 12 ต.ค. 2566 ]33
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2566 [ 14 ก.ย. 2566 ]31
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2566 [ 15 ส.ค. 2566 ]32
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2566 [ 15 ส.ค. 2566 ]33
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2566 [ 7 มิ.ย. 2566 ]41
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2566 [ 7 มิ.ย. 2566 ]40
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2566 [ 7 มิ.ย. 2566 ]30
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2566 [ 21 มี.ค. 2566 ]42
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 21 มี.ค. 2566 ]43
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565 [ 16 มี.ค. 2566 ]38
20 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565 [ 16 มี.ค. 2566 ]35
 
หน้า 1|2|3|4