องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtadyai.go.th
 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.)
ข้อมูลทั้งหมด 39 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 [ 5 ม.ค. 2565 ]1
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 [ 27 ธ.ค. 2564 ]5
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 [ 27 ธ.ค. 2564 ]5
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 [ 5 ต.ค. 2564 ]8
5 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 [ 1 ก.ย. 2564 ]10
6 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 [ 1 ส.ค. 2564 ]12
7 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 [ 1 ก.ค. 2564 ]12
8 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 [ 1 มิ.ย. 2564 ]10
9 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 [ 2 พ.ค. 2564 ]10
10 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]10
11 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]12
12 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]10
13 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 [ 2 ม.ค. 2564 ]10
14 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 [ 1 ธ.ค. 2563 ]11
15 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 [ 1 พ.ย. 2563 ]10
16 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]13
17 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 [ 1 ก.ย. 2563 ]12
18 สรุปผลการด่าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 [ 1 ส.ค. 2563 ]13
19 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]13
20 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]13
 
หน้า 1|2