องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtadyai.go.th
 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.)
ข้อมูลทั้งหมด 53 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2566 [ 21 มี.ค. 2566 ]0
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 21 มี.ค. 2566 ]0
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565 [ 16 มี.ค. 2566 ]0
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565 [ 16 มี.ค. 2566 ]0
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565 [ 16 มี.ค. 2566 ]0
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565 [ 20 ต.ค. 2565 ]23
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565 [ 20 ต.ค. 2565 ]24
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565 [ 20 ต.ค. 2565 ]24
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565 [ 20 ต.ค. 2565 ]22
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565 [ 20 ต.ค. 2565 ]20
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565 [ 10 พ.ค. 2565 ]68
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565 [ 19 เม.ย. 2565 ]77
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565 [ 21 มี.ค. 2565 ]82
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565 [ 21 มี.ค. 2565 ]83
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 [ 5 ม.ค. 2565 ]96
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 [ 27 ธ.ค. 2564 ]108
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 [ 27 ธ.ค. 2564 ]109
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 [ 5 ต.ค. 2564 ]109
19 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 [ 1 ก.ย. 2564 ]111
20 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 [ 1 ส.ค. 2564 ]114
 
หน้า 1|2|3