องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtadyai.go.th

 
 
งานจัดเก็บรายได้
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศประชาสัมพันธ์ออกให้บริการชำระภาษีป้าย และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 14 มิ.ย. 2567 ]6
2 แผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 [ 1 เม.ย. 2567 ]5
3 แจ้งให้ยื่นแบบรายการเพื่อเสียภาษี หรือขอรับหรือต่อใบอนุญาติฯ ประจำปี 2567 [ 13 ก.พ. 2567 ]5
4 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 13 ก.พ. 2567 ]5
5 แผ่นพับภาษีป้าย ปีะจำปี 2567 [ 13 ก.พ. 2567 ]3
6 ประกาศ ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 12 ก.พ. 2567 ]6
7 คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 9 พ.ย. 2564 ]618
8 แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ ออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 9 พ.ย. 2564 ]320
9 โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำมีงบประมาณ 2565 [ 9 พ.ย. 2564 ]218
10 ประกาศการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 25656 [ 9 พ.ย. 2564 ]223
11 ประกาศ เรื่อง การยื่นคำร้องติดตั้ง รื้อถอน เปลี่ยนแปลงข้อความป้าย [ 5 พ.ย. 2564 ]167
12 รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน (ภาษีบำรุงท้อง) [ 5 พ.ย. 2564 ]164
13 ประกาศแผนการจัดเก็บภาษีป้าย ภาษีที่ดินฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 3 พ.ย. 2564 ]177
14 ประกาศ รายงานผลการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 28 ต.ค. 2564 ]170