องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtadyai.go.th
 
 
งานจัดเก็บรายได้


ประกาศแผนการจัดเก็บภาษีป้าย ภาษีที่ดินฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

    รายละเอียดข่าว

ประกาศแผนการจัดเก็บภาษีป้าย ภาษีที่ดินฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

    เอกสารประกอบ

ประกาศแผนการจัดเก็บภาษีป้าย ภาษีที่ดินฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 พ.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง