องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtadyai.go.th
 
 
งานจัดเก็บรายได้


แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ ออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ ออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 พ.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง