องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtadyai.go.th
 
 
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ
ข้อมูลทั้งหมด 3 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนและการลงโทษทางวินัย 62 [ 31 ก.ค. 2562 ]68
2 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน 2561 [ 14 ส.ค. 2561 ]69
3 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนและการลงโทษทางวินัย 58 [ 8 ม.ค. 2559 ]68