องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtadyai.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรหารให้รางวัลและลงโทษของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล 2565 [ 20 ต.ค. 2565 ]33
2 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ ประจำปี พ.ศ.2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]28
3 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนและการลงโทษทางวินัย 62 [ 31 ก.ค. 2562 ]106
4 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน 2561 [ 14 ส.ค. 2561 ]107
5 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนและการลงโทษทางวินัย 58 [ 8 ม.ค. 2559 ]105