องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtadyai.go.th
 
 
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ


หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนและการลงโทษทางวินัย 62

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนและการลงโทษทางวินัย 62
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 ก.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ