องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtadyai.go.th
 
 
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ


หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนและการลงโทษทางวินัย 58

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนและการลงโทษทางวินัย 58
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 ม.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ