องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtadyai.go.th
 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อมูลสถิติการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด%20ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565. [ 21 มี.ค. 2566 ]0
2 ข้อมูลสถิติการรับลงทะเบียนเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 21 มี.ค. 2566 ]0
3 ข้อมูลสถิติการรับเงินสงเคราะห์และรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 21 มี.ค. 2566 ]0
4 ข้อมูลสถิติการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะประจำหมู่บ้าน พ.ศ. 2565 [ 21 มี.ค. 2566 ]0
5 ข้อมูลสถิติการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะประจำหมู่บ้าน พ.ศ. 2566 [ 21 มี.ค. 2566 ]0
6 ข้อมูลสถิติการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 65 [ 21 มี.ค. 2566 ]0
7 ข้อมูลสถิติการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 2566 [ 21 มี.ค. 2566 ]0
8 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านบรรเทาสาธารณภัยและการให้บริการ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]79
9 ข้อมูลสถิติการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กเเรกเกิด [ 1 เม.ย. 2565 ]82