องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtadyai.go.th

 
 
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 9 เม.ย. 2567 ]14
2 สถิติการให้บริการ พ.ศ.2566 [ 9 เม.ย. 2567 ]29
3 ข้อมูลสถิติการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด%20ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565. [ 21 มี.ค. 2566 ]39
4 ข้อมูลสถิติการรับลงทะเบียนเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 21 มี.ค. 2566 ]34
5 ข้อมูลสถิติการรับเงินสงเคราะห์และรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 21 มี.ค. 2566 ]36
6 ข้อมูลสถิติการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะประจำหมู่บ้าน พ.ศ. 2565 [ 21 มี.ค. 2566 ]33
7 ข้อมูลสถิติการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะประจำหมู่บ้าน พ.ศ. 2566 [ 21 มี.ค. 2566 ]41
8 ข้อมูลสถิติการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 65 [ 21 มี.ค. 2566 ]39
9 ข้อมูลสถิติการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 2566 [ 21 มี.ค. 2566 ]37
10 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านบรรเทาสาธารณภัยและการให้บริการ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]128
11 ข้อมูลสถิติการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กเเรกเกิด [ 1 เม.ย. 2565 ]132