องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtadyai.go.th
 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ


ข้อมูลสถิติการรับลงทะเบียนเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ข้อมูลสถิติการรับลงทะเบียนเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 มี.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ