องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtadyai.go.th

 
 
ข้อมูลสถิติการให้บริการ


ข้อมูลสถิติการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะประจำหมู่บ้าน พ.ศ. 2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ข้อมูลสถิติการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะประจำหมู่บ้าน พ.ศ. 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 มี.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ