องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtadyai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 88 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 [ 19 ส.ค. 2564 ]151
62 ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง ตลาด พ.ศ.2555 [ 19 ส.ค. 2564 ]147
63 ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อตักไขมันทำบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2563 [ 19 ส.ค. 2564 ]153
64 ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขแมว พ.ศ.2563 [ 19 ส.ค. 2564 ]152
65 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ [ 5 ส.ค. 2564 ]2
66 ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการชำระภาษีเคลื่อนที่ ภาษีป้าย และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 8 มิ.ย. 2564 ]86
67 ประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 12 ม.ค. 2564 ]81
68 ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับภาษีป้าย 2564 [ 5 ม.ค. 2564 ]86
69 ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2564 [ 5 ม.ค. 2564 ]82
70 ภาษีป้ายอัตราใหม่ [ 25 ธ.ค. 2563 ]153
71 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 14 ธ.ค. 2563 ]145
72 ป้ายประชาสัมพันธ [ 30 ต.ค. 2563 ]141
73 ประกาศ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2551 [ 5 ต.ค. 2563 ]84
74 ประกาศ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ.2551 [ 5 ต.ค. 2563 ]86
75 ประกาศ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ เรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่ทางหรือสาธารณะ (ฉบับที่2) พ.ศ.2555 [ 5 ต.ค. 2563 ]84
76 ประกาศ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ เรื่องตลาด พ.ศ.2555 [ 5 ต.ค. 2563 ]107
77 ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี 2564-2566 [ 1 ต.ค. 2563 ]140
78 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี 2564-2566 [ 1 ต.ค. 2563 ]121
79 ประกาศขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ เงินเพิ่มตามพรบ.ฯ [ 1 ก.ย. 2563 ]111
80 ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 28 ส.ค. 2563 ]131
 
|1|2|3หน้า 4|5