องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtadyai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 88 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ [ 1 มิ.ย. 2565 ]132
42 ประกาสนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่( No Gift Polycy) [ 30 พ.ค. 2565 ]104
43 ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ ภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 [ 20 เม.ย. 2565 ]140
44 ประกาศการออกให้บริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]104
45 ประชาสัมพันธ์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี [ 1 มี.ค. 2565 ]48
46 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ประจำปี 2564 [ 8 ก.พ. 2565 ]149
47 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา [ 26 ม.ค. 2565 ]155
48 ศูนย์การเรียนรู้ "ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นตำบลหนองตาดใหญ่ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯประจำปี 2565 [ 5 ม.ค. 2565 ]39
49 โครงการกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างประชาธิปไตยในชุมชน [ 19 พ.ย. 2564 ]175
50 จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดำ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี พ.ศ.2563 [ 30 ต.ค. 2564 ]196
51 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล [ 6 ต.ค. 2564 ]186
52 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 6 ต.ค. 2564 ]173
53 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล [ 6 ต.ค. 2564 ]152
54 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ [ 1 ต.ค. 2564 ]148
55 ประกาศ เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 1 ต.ค. 2564 ]149
56 ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง แผนการจัดการเลือกตั้งและประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 13 ก.ย. 2564 ]145
57 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (2561-2565) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (2561-2565) [ 21 ส.ค. 2564 ]158
58 ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2563 [ 19 ส.ค. 2564 ]182
59 ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2563 [ 19 ส.ค. 2564 ]154
60 ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ.2555 [ 19 ส.ค. 2564 ]150
 
|1|2หน้า 3|4|5