องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtadyai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 73 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศ เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 1 ต.ค. 2564 ]131
42 ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง แผนการจัดการเลือกตั้งและประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 13 ก.ย. 2564 ]129
43 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (2561-2565) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (2561-2565) [ 21 ส.ค. 2564 ]131
44 ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2563 [ 19 ส.ค. 2564 ]142
45 ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2563 [ 19 ส.ค. 2564 ]131
46 ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ.2555 [ 19 ส.ค. 2564 ]127
47 ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 [ 19 ส.ค. 2564 ]121
48 ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง ตลาด พ.ศ.2555 [ 19 ส.ค. 2564 ]124
49 ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อตักไขมันทำบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2563 [ 19 ส.ค. 2564 ]125
50 ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขแมว พ.ศ.2563 [ 19 ส.ค. 2564 ]126
51 ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการชำระภาษีเคลื่อนที่ ภาษีป้าย และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 8 มิ.ย. 2564 ]56
52 ประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 12 ม.ค. 2564 ]55
53 ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับภาษีป้าย 2564 [ 5 ม.ค. 2564 ]63
54 ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2564 [ 5 ม.ค. 2564 ]53
55 ภาษีป้ายอัตราใหม่ [ 25 ธ.ค. 2563 ]128
56 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 14 ธ.ค. 2563 ]125
57 ป้ายประชาสัมพันธ [ 30 ต.ค. 2563 ]112
58 ประกาศ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2551 [ 5 ต.ค. 2563 ]59
59 ประกาศ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ.2551 [ 5 ต.ค. 2563 ]64
60 ประกาศ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ เรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่ทางหรือสาธารณะ (ฉบับที่2) พ.ศ.2555 [ 5 ต.ค. 2563 ]55
 
|1|2หน้า 3|4