องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtadyai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 73 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศมาตราป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 9 มิ.ย. 2565 ]134
22 สรุปการประเมินความพึงพอใจในให้บริการของประชาชน 2564 [ 8 มิ.ย. 2565 ]77
23 การติดป้ายโฆษนาประชาสัมพันธ์ [ 8 มิ.ย. 2565 ]75
24 โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ [ 8 มิ.ย. 2565 ]112
25 ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 8 มิ.ย. 2565 ]66
26 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วน่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสในการป้องกันการทุจริต [ 8 มิ.ย. 2565 ]74
27 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ [ 1 มิ.ย. 2565 ]108
28 ประกาสนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่( No Gift Polycy) [ 30 พ.ค. 2565 ]75
29 ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ ภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 [ 20 เม.ย. 2565 ]113
30 ประกาศการออกให้บริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]85
31 ประชาสัมพันธ์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี [ 1 มี.ค. 2565 ]22
32 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ประจำปี 2564 [ 8 ก.พ. 2565 ]126
33 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา [ 26 ม.ค. 2565 ]125
34 ศูนย์การเรียนรู้ "ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นตำบลหนองตาดใหญ่ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯประจำปี 2565 [ 5 ม.ค. 2565 ]20
35 โครงการกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างประชาธิปไตยในชุมชน [ 19 พ.ย. 2564 ]151
36 จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดำ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี พ.ศ.2563 [ 30 ต.ค. 2564 ]155
37 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล [ 6 ต.ค. 2564 ]155
38 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 6 ต.ค. 2564 ]144
39 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล [ 6 ต.ค. 2564 ]128
40 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ [ 1 ต.ค. 2564 ]118
 
|1หน้า 2|3|4