องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtadyai.go.th
 
 
การขับเคลื่อนจริยธรรม
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แนวทางปฏิบัติ DOS DON TS อบต.หนองตาดใหญ่ [ 17 ต.ค. 2566 ]10
2 คำสั่งแต่งตั้งคณะรรมการเพื่อให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรม ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 15 มิ.ย. 2566 ]15
3 การดำเนินการจัดอรมเรื่องการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การทำงานร่วมกันสู่การพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืน ตามโครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 5 มิ.ย. 2566 ]14
4 รายงานผลการเสริมสร้างมาตรฐาน รักษาวินัยคุณธรรม จริธรรมและป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 พ.ย. 2565 ]23
5 รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.2566 [ 1 พ.ย. 2565 ]17
6 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ ประจำปี พ.ศ.2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]13