องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtadyai.go.th

 
 
การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 4 เม.ย. 2567 ]28
2 การเปิดโอกาสให้เยาวชนมีส่วนร่วมในประชุมสภาเด็กเพื่อการพัฒนาวางแผน จัดทำแผนดำเนินงานของสภาเด็ก [ 15 มิ.ย. 2566 ]33
3 (การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม) การประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 [ 15 มิ.ย. 2566 ]42
4 คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ปี2566 [ 14 มิ.ย. 2566 ]48
5 คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ปี2566 [ 14 มิ.ย. 2566 ]33
6 คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ปี2565 [ 15 ก.พ. 2565 ]83
7 คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ปี 2565 [ 15 ก.พ. 2565 ]79
8 คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ปี 2565 [ 15 ก.พ. 2565 ]81
9 คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ปี 2565 [ 15 ก.พ. 2565 ]83
10 คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ปี2564 [ 27 พ.ค. 2564 ]85
11 คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ปี 2564 [ 27 พ.ค. 2564 ]81
12 คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ปี2564 [ 26 เม.ย. 2564 ]91
13 คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ปี 2564 [ 26 เม.ย. 2564 ]90
14 คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ปี2564 [ 24 มี.ค. 2564 ]92
15 คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ปี 2564 [ 24 มี.ค. 2564 ]81