องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtadyai.go.th

 
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของ อบต.หนองตาดใหญ่ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน [ 6 มิ.ย. 2567 ]10
2 ผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน [ 6 มิ.ย. 2567 ]3
3 รายงานผลการนำแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฎิบัติระดับจังหวัด ปี 2565 รอบ 6 ดือน [ 14 มิ.ย. 2566 ]37
4 รายงานผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ไปสู่การปฎิบัติระดับจังหวัด พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน [ 14 มิ.ย. 2566 ]38
5 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน(โครงการ) [ 14 มิ.ย. 2566 ]32
6 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน(โครงการ) [ 14 มิ.ย. 2566 ]35
7 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน) [ 18 เม.ย. 2566 ]42
8 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององคืการบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ ประจำปี พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) [ 29 เม.ย. 2565 ]116