องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtadyai.go.th
 
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน


รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององคืการบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ ประจำปี พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององคืการบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ ประจำปี พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ