องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtadyai.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนปราบปรามและป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2565 [ 23 พ.ค. 2565 ]71
2 ประกาศใช้แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 61-64 [ 4 พ.ค. 2565 ]69
3 แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 61-64 [ 4 เม.ย. 2565 ]79
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 26 พ.ย. 2564 ]78
5 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 30 ต.ค. 2564 ]196