องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtadyai.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2567 [ 15 มี.ค. 2567 ]34
2 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อยกระดับคุรธรรมและความโปร่งใส(พ.ศ. 2566-2570) [ 7 เม.ย. 2566 ]44
3 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(พ.ศ. 2566-2570) [ 7 เม.ย. 2566 ]31
4 ประกศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพือ่ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส(พ.ศ. 2566-2570) [ 7 เม.ย. 2566 ]38
5 ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(พ.ศ. 2566-2570) [ 7 เม.ย. 2566 ]34
6 ขออนุมัติจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจจริต 2566-2570 [ 7 เม.ย. 2566 ]32
7 แผนปราบปรามและป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2565 [ 23 พ.ค. 2565 ]111
8 ประกาศใช้แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 61-64 [ 4 พ.ค. 2565 ]110
9 แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 61-64 [ 4 เม.ย. 2565 ]113
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 26 พ.ย. 2564 ]111
11 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 30 ต.ค. 2564 ]229