องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtadyai.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี


แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

    รายละเอียดข่าว

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

    เอกสารประกอบ

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ