องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtadyai.go.th

 
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาส 1-4 [ 17 ต.ค. 2566 ]17
2 รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ไตรมาสที่4 2566 [ 3 ก.ค. 2566 ]19
3 รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ไตรมาสที่3 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]20
4 รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ไตรมาสที่2 2566 [ 4 ม.ค. 2566 ]22
5 รายงานผลการใช้จ่ายประจำปี 2565 [ 8 พ.ย. 2565 ]29
6 ประกาศการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1-4 [ 26 ต.ค. 2565 ]21
7 รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ไตรมาสที่1 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]23
8 รายงานผลการใช้จ่ายประจำปี 2564 [ 15 มี.ค. 2565 ]88
9 รายงานผลการใช้จ่ายประจำปี 2563 [ 26 ต.ค. 2563 ]133
10 รายงานผลการใช้จ่ายประจำปี 2560 [ 10 มิ.ย. 2563 ]135
11 รายงานผลการใช้จ่ายประจำปี 2561 [ 10 มิ.ย. 2563 ]139
12 รายงานผลการใช้จ่ายประจำปี 2562 [ 10 มิ.ย. 2563 ]125