องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtadyai.go.th
 
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


รายงานผลการใช้จ่ายประจำปี 2561

    รายละเอียดข่าว

รายงานผลการใช้จ่ายประจำปี 2561

    เอกสารประกอบ

รายงานผลการใช้จ่ายประจำปี 2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 มิ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง