องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtadyai.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 38 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2565 [ 29 มี.ค. 2566 ]20
2 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อคอนเวิร์ส (ท่อเหลี่ยม) บ้านเมืองสูง หมู่ 8 [ 30 ม.ค. 2566 ]22
3 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อคอนเวิร์ส(ท่อเหลี่ยม) บ้านเมืองสูง หมู่ 8 [ 18 ม.ค. 2566 ]24
4 ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต [ 4 พ.ย. 2565 ]43
5 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หน้าโรงเรียนบ้านหนองตาด ถึงหน้า กศน.ตำบลหนองตาดใหญ่ [ 19 ต.ค. 2565 ]50
6 ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ [ 27 ก.ย. 2565 ]51
7 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ [ 13 ก.ย. 2565 ]53
8 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเอนกประสงค์ [ 9 ก.ย. 2565 ]51
9 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ [ 30 ส.ค. 2565 ]54
10 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อคอนเวิร์ส (ท่อเหลี่ยม)บ้านเมืองสูง หมู่ที่ 8 [ 12 ก.ค. 2565 ]72
11 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อคอนเวิร์ส (ท่อเหลี่ยม) บ้านเมืองสูง หมู่ 8 [ 30 มิ.ย. 2565 ]93
12 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ ๑ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 29 มิ.ย. 2565 ]79
13 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2564) [ 5 พ.ย. 2564 ]142
14 รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2565 [ 25 ต.ค. 2564 ]127
15 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจําไตรมาสที่ ๓ (เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔) [ 12 ก.ค. 2564 ]127
16 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจําไตรมาสที่ ๓ (เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔) [ 12 ก.ค. 2564 ]138
17 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจําไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) [ 20 เม.ย. 2564 ]131
18 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจําไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓) [ 20 ม.ค. 2564 ]135
19 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 2563 [ 30 ธ.ค. 2563 ]133
20 ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 4 ธ.ค. 2563 ]140
 
หน้า 1|2