องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtadyai.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 45 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ [ 10 ก.ค. 2567 ]0
2 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เงินสะสม) ประจำปี 2567 [ 19 มิ.ย. 2567 ]13
3 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.302-06 สายโคกแสบง บ้านหนองตาด หมู่ 2 -หน้าโรงเรียนบ้านเมืองสูง หมู่ 8 ตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา [ 1 พ.ค. 2567 ]11
4 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 4 เมษายน 2567 [ 4 เม.ย. 2567 ]12
5 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2566 [ 10 ม.ค. 2567 ]19
6 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ [ 16 ต.ค. 2566 ]47
7 ประกาศ เรื่องยกเว้นการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2566 [ 16 ต.ค. 2566 ]14
8 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2565 [ 29 มี.ค. 2566 ]39
9 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อคอนเวิร์ส (ท่อเหลี่ยม) บ้านเมืองสูง หมู่ 8 [ 30 ม.ค. 2566 ]44
10 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อคอนเวิร์ส(ท่อเหลี่ยม) บ้านเมืองสูง หมู่ 8 [ 18 ม.ค. 2566 ]47
11 ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต [ 4 พ.ย. 2565 ]69
12 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หน้าโรงเรียนบ้านหนองตาด ถึงหน้า กศน.ตำบลหนองตาดใหญ่ [ 19 ต.ค. 2565 ]75
13 ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ [ 27 ก.ย. 2565 ]73
14 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ [ 13 ก.ย. 2565 ]80
15 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเอนกประสงค์ [ 9 ก.ย. 2565 ]75
16 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ [ 30 ส.ค. 2565 ]73
17 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อคอนเวิร์ส (ท่อเหลี่ยม)บ้านเมืองสูง หมู่ที่ 8 [ 12 ก.ค. 2565 ]91
18 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อคอนเวิร์ส (ท่อเหลี่ยม) บ้านเมืองสูง หมู่ 8 [ 30 มิ.ย. 2565 ]117
19 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ ๑ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 29 มิ.ย. 2565 ]95
20 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2564) [ 5 พ.ย. 2564 ]176
 
หน้า 1|2|3