องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtadyai.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 มี.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง