องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtadyai.go.th
 
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี


สรุปผลรายงานขอซ์้อ/จ้าง ประจำปี 2565

    รายละเอียดข่าว



    เอกสารประกอบ สรุปผลรายงานขอซ์้อ/จ้าง ประจำปี 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 พ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง