องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtadyai.go.th

 
 
คู่มือหรือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่


คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำ
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 มิ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ