องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtadyai.go.th
 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


คู่มือแนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายใน และการประเมินผลการควบคุมภายใน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คู่มือแนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายใน และการประเมินผลการควบคุมภายใน
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 มิ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ