องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtadyai.go.th

 
 
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง


ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง (ฉบับที่-2) พ.ศ.2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง (ฉบับที่-2) พ.ศ.2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ธ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง