องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtadyai.go.th

 
 
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง


ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ธ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง