องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtadyai.go.th
 
 
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง


พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ-พ.ศ.2561

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ-พ.ศ.2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ธ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง