องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtadyai.go.th

 
 
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง


ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง (ฉบับที่ 2)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง (ฉบับที่ 2)
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ธ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง