องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtadyai.go.th
 
 
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา


รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 มิ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ