องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtadyai.go.th
 
 
การควบคุมภายใน


กฎบัตรการตรวจสอบภายใน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 ก.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ