องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtadyai.go.th
 
 
การควบคุมภายใน


แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่
 
แบบปค.1
    วันที่ลงข่าว
: 10 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ