องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtadyai.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร


แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566)
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ