องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtadyai.go.th
 
 
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร


ประกาศ ก.จ. ก.ท.และ ก.อบด. เรื่อง มาดรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศ ก.จ. ก.ท.และ ก.อบด. เรื่อง มาดรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 เม.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ