องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtadyai.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร


ประกาศ ก.ถ.เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่น

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศ ก.ถ.เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่น
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 ส.ค. 2557
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ