องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtadyai.go.th
 
 
การสรรหาและคัดเลือกบุคคล


ประกาศคณะกรรมกรมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศคณะกรรมกรมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 มิ.ย. 2544
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ