องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtadyai.go.th
 
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี


ขอบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ขอบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 พ.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ