องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtadyai.go.th

 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี


ข้อบัญญัติองค์การบริหาร่สนตำบลหนองตาดใหญ่งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ข้อบัญญัติองค์การบริหาร่สนตำบลหนองตาดใหญ่งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 พ.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ