องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtadyai.go.th

 
 
ข่าวสารกองสวัสดิการสังคม
ข้อมูลทั้งหมด 3 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ฐานข้อมูลคนพิการ แยกตามประเภทความพิการ [ 21 มิ.ย. 2566 ]6
2 รายงานผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 11 ต.ค. 2565 ]5
3 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พ.ศ.2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]32