องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtadyai.go.th
 
 
เทศบัญญัติอื่นๆ
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 [ 30 ต.ค. 2564 ]128
2 ข้อบังคับตำบลหนองตาดใหญ่ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2551 [ 30 ต.ค. 2564 ]127
3 ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ เรื่อง ตลาด พ.ศ.2555 [ 30 ต.ค. 2564 ]121
4 ข้อบังคับตำบลหนองตาดใหญ่ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2551 [ 30 ต.ค. 2564 ]114
5 ประกาศ เรื่อง การออกให้บริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2563 [ 10 ก.ย. 2563 ]107